Kurumiçi İletişim Eğitimi

slide-2.jpg

TAKIM ETKİLEŞİMİ OYUNLARI VE EĞİTİMİ

TAKIM ETKİLEŞİMİ ve FARKINDALIK EĞİTİMİ NEDİR?

 

Katılımcıların,

Yönetsel / Kişisel becerilerinin gelişmesine katkıda bulunan bir çalışmadır.

Kriz yönetimi becerisini, İnsan davranışlarını analiz etme becerilerini, Risk alma ve yönetme becerilerini, YAŞAYARAK geliştirecekleri bir çalışmadır. İletişimsel becerilerinin gelişmesine katkıda bulunan bir çalışmadır.

Birbirlerine eleştirilerini hakaret etmeden söylemeyi, Antipatik olmadan farklı fikirde olduklarını ifade etmeyi, Eleştiriye tahammül gücünü arttıran, Birbirlerini dinlemeyi, Olumsuzu konuşabilmeyi, Birbirlerine ayna olma becerilerini YAŞAYARAK geliştirecekleri bir çalışmadır. Tüm bu becerilerdeki gelişim için şart olan DEĞİŞİMİ cesaretlendiren bir çalışmadır.

 

TAKIM ETKİLEŞİMİ GRUBU HER BİR KATILIMCI İÇİN HANGİ SORULARA CEVAP OLUR?

Sorunu nasıl çözüyorum?                                                                                              

Bir gerginlik anında ne yapıyorum ve sonuçları ne oluyor?   

Gerginliğe ne kadar tahammül edebiliyorum?                                                             

Bir eleştiri aldığımda ne yapıyorum?                                   

Eleştiriye ne kadar tahammül edebiliyorum?                        

                                                                                                                       

Konuşurken hangi dili kullanıyorum?

( agresif-uzlaştırıcı-tahrik edici…)                              

Birlikte çalıştığım insanlar bana güveniyor mu?                    

                                                                                                    

Konuşmak için hazırlık yapıyorum. Ya dinlemek için?          

Değişime ne kadar tahammül edebiliyorum?                           

Krizi nereye kadar yönetebiliyorum?

 

Burada ki becerilerin yeterince gelişmemiş olması size ve kurumunuza ne kaybettirir?

Burada ki becerilerin yeterince gelişmiş olması size ve kurumunuza ne kazandırır?

 

TAKIM ETKİLEŞİMİ GRUBUNUN AŞAMALARI

 

1.aşama: MERKEZE ALMA

Her hafta bir kişi merkeze alınır.

2.aşama: OYUN AŞAMASI

Grup içi ilişkileri açığa çıkaran oyunlar oynanır.

3.aşama: GERİLİM ÇIKARTMAK

Merkezdeki kişinin oyundaki tercihleri sorgulanır. Tercih nedenlerini olumsuz yönlere bağlaması şart koşulur. Sorgulama doğal bir gerginlik oluşturur.

4.aşama: KRİZ-KAOS AŞAMASI

Merkezde ki kişinin daha da üstüne gidilir. Var olan gerilim krize-kaosa dönüşür.

5.aşama: ANALİZ AŞAMASI (AYNA OLMAK)

Gerilim-kaos merkezdeki kişiyi ne hale getirdi? Gerilim-kaos kişinin kendini ifadesini nasıl etkiledi?

Gerilim-kaos kişinin beden dilini ne hale soktu?  Gerilimi-kaosu ne yaparak yönetti?

Yaşananlar kişinin gündelik hayatından kopuk mu değil mi?  Bu sorularla grup üyelerinin yaşanan durumu analiz etmesi sağlanır.

6.aşama: CEVAP HAKKI

Merkezdeki kişi yapılan analizlerle ilgili olarak varsa açıklamasını yapar. Konuşma bittikten sonra gruba yeniden söz verilir.

Merkezdeki kişinin söylediklerinden ziyade nasıl söylediğiyle ilgili gözlemler paylaşılır.

7.aşama: TAVSİYELER AŞAMASI

Grup üyelerinin her biri merkezdeki kişiye gerilimi ve krizi yönetmesine bakarak iyileştirilmesi gereken yönleri söyler.

8.aşama: SON SÖZLER AŞAMASI   

Bu akşam evinize giderken yolda bu toplantıyla ilgili aklınızdan neler geçer?

Sorusuna her bir üye cevap verir.

9.aşama: BİTİŞ

Etkileşim yöneticileri tüm gruba teşekkür ederek toplantı bitirilir.

 

TAKIM ETKİLEŞİMİ GRUBU NE KAZANDIRIR?

 

A-KİŞİSEL KAZANIMLAR

Kişi kendisiyle ilgili açık alanlarını fark eder .

Çevresiyle ilgili ‘farkındalıkları’ artar ve kişi çevresindeki insanlara yeni bir gözle bakar.

Kişinin eleştiriye tahammül gücü artar.

Açık-net, anlamak için dinleme becerisi artar.

Başkasının eleştirilerini soğukkanlı dinleyebilme becerisi gelişir.

Farklı yaşam tarzlarına saygılı, onlarla empati kurabilen bir insan haline gelir.

Takım çalışması uygulanabilir hale gelir.

Organizasyonunuzda ki kişilerin üreticiliği artar.

Kişilerin organizasyona aidiyet duyguları artar.

Kriz yönetimi becerileri artar.

Kendinde DEĞİŞİM için cesareti artar.

 

B-KURUMSAL KAZANIMLAR

Krizi yönetebilen bir kurum kültürü oluşur.

Firmanızın hedeflerine uygun yetki devri kolaylaşır.

Firma içinde bir sinerji yaratır.

Firma içindeki girişimciliği pekiştirir.

Firma çalışanlarının insiyatif kullanabilme becerilerini arttırır.

Firma dış ve iç müşteri ile iletişimini daha kaliteli hale getirir.

İletişimdeki zaman israfı azalır.

Firma içindeki statüden kaynaklanan saygı güçlenir, korku azalır.

 

TAKIM ETKİLEŞİM GRUBU ÇALIŞMASININ YAPILABİLMESİNİN KOŞULLARI NEDİR?

Süre:2 gün x 3/4 saat x 5 hafta

Grup Katılımcı Sayısı:10 kişi

Kimler katılmalı: Karar mekanizmasında olan kişiler (ve onların uygun gördüğü kişiler)

KATILIMCILARIN KİŞİLİK ANALİZLERİ

 

Eğitim öncesinde her bir katılımcı için Hacettepe Kişilik Envanteri uygulanacaktır.(100 soru)

Hacettepe Kişilik Envanterine ait bazı sorular aşağıdadır;

 

1 Başkaları sizinle tartışmaya kalkınca hemen rahatsız olur musunuz?     1
2 Zıt görüşte olanlara rağmen planınızı genellikle uygulayabilir misiniz?     1
3 Yaptıklarınıza üzüldüğünüz zamanlar çok oluyor mu?       1
4 Çoğu kimse tarafından sevilirim           1
5 Tehlikeli ve güvencesiz olsa bile değişiklik ,yolculuk ve çeşitlilik içeren işleri seçer misiniz?   1
6 Oturduğunuz yerde duramaz hale geldiğiniz zamanlar olur mu?       1
7 Tartışmalarda güçlü kanıtlar bularak ,görüşünüzü karşınızdakilere kabul ettirebilir misiniz?   1
8 Diğer insanlarla tanışmakta zorluk çeker misiniz?         1
9 Arkadaşlarınız arasındaki tartışmaların çözümünde arabuluculuk  yapabilir misiniz?   1
10 Uzak gelecekler için plan yapmaktan hoşlanır mısınız?       1
11 Genellikle çabuk karar verir misiniz?           1
12 İnsanları birbirleri ile tanıştırmak size kolay gelir mi?         1
13 Kalabalıktan uzak kalmayı tercih eder misiniz?         1
14 Arkadaşlarınızla  sosyal ilişkileriniz  istenilen düzeyde midir?       1
15 Bir karara varmadan önce tüm avantaj ve dezavantajları dikkatle düşünür müsünüz?   1
16 Çevrenizdeki kişileri belli bir biçimde davranmaya yönelten temel güdüleri  bulmaya çalışır mısınız? 1
17 Başkalarıyla konuşurken rahatım.           1
18 Yaşamımı istediğim yöne çevirebilirim.           1
19 Fikirlerinizi başkalarına kabul ettirmenin güç olduğu kanısında mısınız?     1
20 Koşullar aleyhinize bile olsa sözkonusu şeyi yine de bir denemeye değer diye düşünür müsünüz? 1
21 Yaşamımda şu anda bulunduğum noktada olmaktan memnunum.       1
22 Bir iş ilişkisinde  mektup yazmayı telefon açmaya tercih eder misiniz?     1
23 Güç bir durumla karşılaşacağınızı düşününce  heyecanlanır ve terler misiniz?     1
24 Boş zamanlardaki faaliyetleri organize etmekte önderlik yapmak ister misiniz?     1
25 Yeni bir şey yapmayı düşündüğüm zaman bir gerginlik ve kaygılanma durumu yaşarım.   1
26 Sürekli başkalarını memnun etmeye çalışırım.         1
27 Hissetiklerimi söylemekte güçlük çekerim         1
28 Çalıştığım yerdeki fiziki imkansızlıklar beni rahatsız ediyor       1
29 Çevrenizdeki kişiler önemli konularda sizin görüşünüzü de öğrenmek isterler mi?   1
30 Konuşurken  çevrenizdeki insanların ilgisini çekebilir  ve görüşlerinizi onlara kabul ettirebilir misiniz? 1
31 İçinde bulunduğunuz koşullardan dolayı sık sık sinirlendiğiniz olur mu?     1
32 Katı ve mükemmeliyetçi bir kişiliğimi var.         1

 

ÖRNEK KİŞİLİK KARNESİ

 

Her bir katılımcı için aşagıdaki gibi bir karne çıkacaktır.

Katılımcıların eğitimden daha çok faydalanması için bu karneden yararlanılacaktır.

 

Kişi ; ABC  DEFG   Kişinin Ruh Sağlığı Durumu: Kişinin Ruh Sağlığı Normaldir.  
Sinirli mi?     KİŞİ nin sinirlilik özelliği normal düzeydedir    
Duygusal mı? KİŞİ nin duygusallık özelliği normal düzeydedir
Heyecanlı mı?   KİŞİ nin heyecan durumunun normal düzeyde    
İradeli mi? KİŞİ nin iradesi normal düzeyde  
Sosyal mi?     KİŞİ  sosyal birisi        
Riske Girme Özelliği KİŞİ nin ,riski göze alabilme  özelliği normal düzeyde
Kend.Güvenme Durumu KİŞİ nin  kendine güven durumu normal düzeyde .  
Kindar mı? KİŞİ  kindar bir kişiliğe sahip
Şüpheci mi?   KİŞİ nin  şüphecilik   özelliği normal düzeyde      
Gergin mi? KİŞİ nin  gerginlik durumu normal düzeyde  
İçe Kapanık mı?   KİŞİ nin içine kapanıklık  durumu normal düzeyde  
Kaygılı mı? KİŞİ   kaygılı  bir kişiliğe sahip
Üretken mi?   KİŞİ nin  üretkenliği normal düzeyde    
Heyecan Arama Durumu? KİŞİ nin  heyecan arama özelliği normal düzeyde
Saldırgan mı?   KİŞİ nin  saldırganlık özelliği normal düzeyde    
Uyumlu mu? KİŞİ nin  uyumluluk  özelliği normal düzeyde
Cesaretli mi?   KİŞİ nin  cesaret durumu  normal düzeyde    
Kendini İfade Edebiliyor mu? KİŞİ nin  kendini ifade edebilme  özelliği normal düzeyde
Mutluluk Durumu?   KİŞİ nin mutlu olduğu belirlenmiştir.    
Alıngan mı? KİŞİ nin alınganlık özelliği normal düzeyde .
Dikbaşlı mı?   KİŞİ nin  dikbaşlılık  özelliği normal düzeyde .    
Utangaç mı? KİŞİ   utangaç bir kişiliğe sahip
Lider mi?     KİŞİ nin liderlik vasfı normal düzeyde.    
Otokontrolü Kuvvetli mi? KİŞİ nin otokontrol durumu normal düzeyde .
Katı mı?     KİŞİ  uzlaşmaya açık birisi      
Sorumluluk Duygusu ? KİŞİ nin sorumluluk duygusu normal düzeyde .
Aktif  mi?     KİŞİ nin aktiflik durumu normal düzeyde .    
Aceleci mi? KİŞİ nin acelecilik özelliği normal düzeyde
Suçluluk Duygusu ?   KİŞİ de suçluluk duygusunun normal düzeyde olduğu belirlenmiştir.
Karamsar mı? KİŞİ  karamsar bir kişiliğe sahip .
Benlik Saygısı ?   KİŞİ nin benlik saygısının normal olduğu tespit edilmiştir.  
Stres Durumu ? KİŞİ nin stresli biri olduğu belirlenmiştir.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Sizde hizmet almak isterseniz, hemen bize ulaşın.

“Sonuçlar açık, profesyonel ve ikna ediciydi. Bizim ne istediğimizi biliyorlardı. Yeni Projelerde çalışmak dileğiyle. Teşekkürler İş-Ge Danışmanlık.

John Doe
Yönetici, XYZ Holding

Sizde bu hizmetimizden faydalanmak ister misiniz?