Yönetim Danışmanlığı

yonetim-danismanligi
 • İçinde bulunduğumuz sektörde rekabet çok fazla. Müşterilere ancak fiyat merkezli satış yapabiliyoruz.
 • Yapabileceğimiz tek şey maliyetleri düşürmek.
 • Maliyet düşürme çabalarımız oldu: Elektrik – Su – Stokların kontrol altına alınması – Personel azaltma gibi şeyleri yaptık.
 • Fakat maliyetlerimiz istediğimiz yerde değil. Maliyet düşürmek için daha neler yapılabilir bilmiyoruz.

Bu hizmeti neden satın almalıyız?

 • Maliyet düşürmenin ilk aşaması genel giderlere odaklanmaktır.
 • Fakat bu noktalardaki sonuçlar hızlı alınmasına rağmen mevzi kaybı da çok kolaydır.
 • Bizim önerimiz Maliyet kontrol sistemi kurmaktır.

Çözüm aşamaları:

A-Maliyet bandı oluşturmak:

1-Müşteri maliyet bandı oluşturmak: Her müşteri sınıfı için maliyet bandı oluşturulur.

2-Ürün maliyet bandı oluşturmak: Her ürün sınıfı için maliyet bandı oluşturulur.

3-Genel gider maliyet bandı oluşturmak: Her gider sınıfı için maliyet bandı oluşturulur.

4-Maliyet bandının aşıldığı durumları sorgulamak.

5-Süreç iyileştirme çalışmalarını başlatmak.

B-Faaliyet tabanlı muhasebe için zemin oluşturmak ve geçişi sağlamak:

1-Faaliyet havuzlarının oluşturulması.

2-Birinci aşama dağıtım anahtarlarının oluşturulması.

3-Birinci aşama da dağıtımın yapılması.

4-ikinci aşama dağıtım anahtarlarının oluşturulması.

5-İkinci aşama da dağıtımın yapılması

6-Faaliyetlere göre maliyetlerin hesaplanması.

 

Çözüm aracı: İŞ-GE MALİYET KONTROL SİSTEMİ

Rekabet gücümüzü koruyamıyoruz. Pazarda sürekli tavizler vermek zorunda kalıyoruz.

Bu durum hem karlılığımızı hem de maliyetlerimiz etkiliyor.

Bir an önce maliyet düşürme programı başlatmamız gerekiyor.

Fakat nerden başlayacağımızı bilemiyoruz.

Bu hizmeti neden satın almalıyız?

 • Önerimiz bir üretim simülasyonu çalışması yaparak maliyet düşürme araçlarını kullanmayı öğretiriz.
 • Sonrasında küçük ve orta çaplı maliyet düşürme çalışmalarını hayata geçirmeye başlarız.
 • Diğer aşamada büyük çaplı maliyet düşürme çalışmaları için zemin hazırlarız.

Çözüm Aşamaları:

1-Müşteri odaklı olarak sorunların tespit edilmesi (ürün-ihtiyaç-teslimat)
2-Yalın üretim  nedir eğitiminin yapılması.
3-Ürün akışının haritasının oluşturulması.
4-Mevcut akışı yeniden tasarlamak ve uygulamak
5-Üretimi Seviyeleme (çekme sistemi) sürecinin başlatılması
6-Mevcut malzeme taşıma metodumuzun Yalınlaştırma sürecinin başlatılması

Çözüm aracı: YALIN ÜRETİM UYGULAMASI

YALIN ÜRETİM EĞİTİMİ KONULARI

1- YALIN ÜRETİM NEDİR?

 1. DEĞER AKIŞI  NEDİR?
 2. AKIŞ NEDİR?
 3. İSRAF NEDİR?
 4. STOK NEDİR?
 5. İTME ÇEKME SİSTEMİ NEDİR?
 6. YALIN ÜRETİM TEKNİKLERİ
 7. JIT
 8. KANBAN
 9. JIDOKA
 10. SMED
 11. POKA YOKE
 12. 5S
 13. TPM
 14. KAIZEN

2- AKIŞ HARİTASININ OLUŞTURMAYI ÖĞRENMEK

 1. AKIŞ HARİTALAMA NEDİR?
 2. MEVCUT DURUM HARİTASI ÇİZİMİ
 3. AKIŞI YALIN YAPAN ÖZELLİKLER
 4. GELECEK DURUM HARİTASI ÇİZİMİ

3- YALIN AKIŞ SİSTEMİNİ KURMANIN ADIMLARI

 1. DOĞRU ÜRÜN AİLESİNİ SEÇMEK
 2. ÇEVRİM (TAKT) ZAMANINI BELİRLEMEK
 3. YALIN İŞ/ZAMAN ETÜDÜ YAPMAK
 4. ÜRETİMDEKİ DARBOĞAZLARI BULMAK
 5. ÜRETİMİN OTOMASYON SEVİYESİNİ BELİRLEMEK
 6. ÜRETİMDE HÜCRE SİSTEMİNİN HAYATA GEÇİRİLMESİ
 7. PACEMAKER PROSESİN YENİDEN DÜZENLENMESİ

4- ÜRETİMİ SEVİYELENDİRMEK (ÇEKME SİSTEMİNİN KURULMASI)

 1. MEVCUT VE OLMASI GEREKEN BİTMİŞ ÜRÜN STOĞUNUN TESPİT EDİLMESİ
 2. BİTMİŞ ÜRÜN DEPOSUNU KONTROL ALTINA ALMAK
 3. MEVCUT DEĞER AKIŞI ÇİZELGESİNİN İNCELENMESİ (KAİZEN FIRSATLARININ BELİRLENMESİ)
 4. ÜRETİMİN NABZINI (TEMPO BELİRLEYİCİ)  TUTACAK OLAN PROSESİN SEÇİLMESİ
 5. PROSES İÇİ KANBAN KULLANARAK ÜRETİMİ TEMPO BELİRLEYİCİYE BAĞLAMAK
 6. TEMPO BELİRLEYEN PROSESTEN ÖNCEKİ PROSESLERDE AKIŞIN YÖNETİLMESİ
 7. SÜPER MARKET OLUŞTURMA (BOYUT VE ÇEKME)
 8. SÜPER MARKETLE  PARTİ ÜRETİMİ YAPAN PROSES ARSINDAKİ İLİŞKİ
 9. SEVİYELENDİRMENİN TÜM ÜRETİME UYGULANMASI
 10. SÜREKLİLİĞİN SAĞLANMASI İÇİN YAPILMASI GEREKEN DENETİMLER

5- MALZEME AKIŞININ YALINLAŞTIRILMASI

 1. MEVCUT MALZEME VERİ TABANININ GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
 2. SATIN ALINAN PARÇALAR (SAP) MARKETİNİN KURULMASI
 3. SAP MARKETİNDE HER PARÇADAN BULUNMASI GEREKEN MİKTARIN HESAPLANMASI
 4. SAP MARKETİNDE ADRESLEMENİN YAPILMASI, TAŞIMA KURALLARININ BELİRLENMESİ
 5. SAP MARKETİNDEN ÜRETİME MALZEME AKIŞI İÇİN DAĞITIM ROTASININ BELİRLENMESİ
 6. SAP MARKETİNİ KANBAN KULLANILARAK ÇEKME ESASINA GÖRE ÇALIŞTIRMAK
 7. DAĞITIM ROTASININ DİĞER ÜRÜNLERLE DOLDURULMASI
 8. MALZEME TAŞIMA PERFORMANSININ SÜREKLİ DENETLENMESİNDE KULLANILAN FORMLAR
 • Bundan 2 yıl önce sahada 12 pazarlamacımız vardı. Şimdi ise 30 pazarlamacımız var.
 • Satışı yönetmek için bir otomasyon kullanmamıza rağmen sonuçlar istediğimiz gibi değil.
 • Satışta verimsizlik yaşıyoruz. Sadece koşuyoruz. Her günümüz o günü kurtarmak! Buda bizi çok yoruyor.

Hedef:

Satış bir makinaya benzer.  Satış makinasını belirli periyotlarla bakıma almak gerek.

Satış makinası 4 kısımdan oluşur: Biz 4 unsuru gözden geçirip satış makinasını revize ederiz.

Beklediğimiz sonuçlar: ciro (+); karlılık (+); stok (-)

A- SATIŞ PROSESİ OLUŞTURMA:

1-Yeni hazır müşteri bulmak
2-Ek fayda sağlayacak satış teklifi oluşturmak
3-Risk transferi yaparak satış teklifi oluşturmak
4-Yeni müşterilere yapılacak ilk satış teklifini oluşturmak
5-Satışı kitleyerek satış teklifi oluşturmak
6-Çapraz satış teklifi oluşturmak
7-Rakiplere götürülecek satış teklifi oluşturmak
8-Ürün yaşam eğrisinin durumuna göre satış teklifi oluşturmak
9-Elde kalan ürünler için satış teklifi oluşturmak
10-Yeni çıkan ürün için satış teklifi oluşturmak
11-Ürünlerin satış performansına göre satış teklifi oluşturmak
12-Sessiz müşterilerle bağlantıya geçmek
13-Referanslı satış sistemini kurmak
14-Müşteri dosyası oluşturma sistemini kurmak

B- SATIŞ ANALİZ MODELİ OLUŞTURMAK:

1-Pareto analizi
2-Kar matrisi
3-Özaf analizi
4-Yalnız ürün haritası
5-Hedef müşteri oluşturmak
6-Rakip analizi
7-Fiyatlama ve indirim analizi
8-Dağıtım kanalları analizi
9-Müşteri şikayetleri analizi
10-Kaybedilmiş satışlar analizi
11-Yapılması gereken müşteri ziyaret sayısının hesaplanması

C- SATIŞ MAKİNASININ BAKIMI:

1-İş modelinin bakımı
2-Performans modelinin bakımı
3-Satış prosesi modelinin bakımı

D – ‘KURUMSAL SATIŞ’ PROSESİ OLUŞTURMAK:

1- Müşteriyle yüzyüze CRM yapma eğitimi

 • Bundan 4 yıl önce zor zahmet edindiğim  5 müşteriden 2 tanesini geçen yıl kaybettim.
 • Yerine yeni müşteri bulamıyorum.
 • Ayrıca mevcut müşteri segmentiyle yapabileceklerimizin sınırına geldiğimizi düşünüyoruz.
 • Yeni bir müşteri segmentine açılmamız gerekiyor.
 • Fakat bu konuda ki çabalarımızdan istediğimiz sonucu alamadık.
 • Sadece günü kurtarıyoruz.

HEDEFİMİZ:

 • Gerekli koşulları hazırladıktan sonra sizin adınıza müşteri adaylarınızla görüşmeye başlamak.
 • Sağlıklı bir ticari ilişkinin koşullarını sağlamak.

ÇÖZÜM AŞAMALARI:

Yeni bir müşteri segmentine açılmak zaman ve para gerektirir. Fakat gerekli olan para firmanın israflarından çıkarılıp bu işe aktarılmalı. İlk önce bir iş planı oluşturulmalı.

1-Mevcut müşterilerin segmentlerini tanımlamak.
2-Mevcut müşteriden kazandığımız paranın kalitesinin ortaya çıkarılması.
3-Geçmişte kaybedilen müşterilerin masaya yatırılması.
4- Geçmişte kaybedilen müşterilerin yeniden kazanılması için görüşmelere başlamak.
5-Hedef müşterilerin ihtiyaçlarını ortaya çıkarmak.
6-Maliyetlerimizi düşürmek ve yeni bir kampanya oluşturmak.
7-Hedef müşteri kitlesi için iletişim kanalları oluşturmak.
8-Satış ekibinin oluşturulması ve eğitiminin verilmesi.
9-Referans yönetim sisteminin kurulması.

Çözüm aracı: İŞ-GE CRM

 • Ne yaparsak yapalım giderlerimizi kontrol altına alamıyoruz.
 • Çözümlerimiz bir müddet işe yarıyor sonrasında eski halimize geri dönüyoruz.
 • Bu durum bizi çok hırpalıyor. Çalışıyoruz, çalışıyoruz… Elde ne var diye bakıyoruz!
 • Para yok…!

HEDEFİMİZ:

 • İfade edilen problem buzdağının görünen yüzüdür.
 • 2008 yılı dünya için bir milat olmuştur. Dünyanın her yerinde koşullar değişti. Yeni fırsatlar ve riskler oluştu.
 • Ülkelerin dolayısıyla firmaların FİNANSAL KRİZ ortamına girme süreleri çok kısaldı.
 • Dünyada 2 kriz arası süre 25 yıldan ortalama 5 yıla indiği konusunda fikir oluştu.
 • Çünkü ekonomilerin yapısal problemleri çözül(e)mü yor.
 • Böylesine bir ortamda işletmeler BÜTÇE MANTIĞI ile çalışmayı öğrenmeleri şarttır.
 • Hedefimiz işletmenizde bütçe mantığını oturtmaktır.Böylece krize karşı tedbirli olunur, nakit kullanım kalitesi artar.
 • Pazarlama ve üretim giderleri kontrol altına alınır.

ÇÖZÜM AŞAMALARI:

 1. Satış Bütçesi oluşturma
 2. Stok Bütçesi oluşturma
 3. İlk Madde Malzeme Bütçesi oluşturma
 4. Üretim Kaynak Planlaması oluşturma
 5. Reçeteler ve Üretim Sarfları oluşturma
 6. Satın Alma bütçesi oluşturma
 7. Yatırım Bütçelerini oluşturma
 8. Gider Bütçelerini oluşturma
 9. Üretim Maliyeti bütçesini oluşturma
 10. KDV Bütçesi oluşturma

Çözüm aracı: İŞ-GE BÜTÇE MODELİ

 • İşletme olarak yeniden yatırım yapmak zorundayız. Beş yıl önce yaptığımız yatırımın yanlış olduğunu şimdi şimdi anlıyoruz.
 • Fakat geldiğimiz bu aşamada yatırım yapmaya mecburuz.
 • Yaşadıklarımızdan sonra yatırım yapmaya korkuyoruz.

BU HİZMETİ NEDEN SATIN ALMALIYIZ?

 • Alınan bir yatırım kararından sonra vazgeçmenin maliyeti çok yüksektir.
 • İşin püf noktası nakit akışlarını 3 senaryo üstünden tahmin etmektir.
 • Genelde yapılan hata şudur: Zaten kıt olan parayı yatırıma harcamaktır.
 • Yapılması gereken yatırım fikrinin sorgulanmasına ve planlanmasına para harcamaktır.
 • Sonuç yatırım kararı olumsuz çıksa bile harcadığınız para boşa gitmiş olmaz.
 • Diğer türlüsü daha kötü bir sonuçtur.

ÇÖZÜM AŞAMALARI:

1-Müşteriyi merkeze alarak hizmetlerimizi analiz etmek: Müşteri neye para harcamak istiyor? Sorusuna cevap arıyoruz.
2-Finansal projeksiyonlar yapmak (3 senaryo üstünden satış-nakit akışı-başabaş noktası vb… projeksiyonlar yapmak)
3-Sermaye maliyetlerini modellemek
4-Risk analizi için model oluşturmak
5-Proje yönetimi yapmak

Çözüm aracı: İŞ-GE YATIRIM ANALİZ MODELİ

 • İş yerinde huzur kalmadı.
 • Gerek yönetici gerekse personel arasında sürekli çatışmalar yaşanıyor.
 • Bu kavgalarla uğraşmaktan işimizi yapamıyoruz.

HEDEFİMİZ:

 • Böylesi çatışma durumuna gelmiş olan işletmeler aslında büyüme sendromu yaşarlar.
 • Büyüme hazmedilmemişse bu durum ortaya çatışma olarak çıkar.
 • Yönetimi de çatışmanın bir tarafı olduğu için çözümleri geçersiz hale gelir.
 • Personel birlikte çalışma ufkunu kaybetmiştir.
 • Bu çalışmayla ekip ruhu canlandırılır, ortak hedeflerde buluşma sağlanır.

ÇÖZÜM AŞAMALARI:

1-Personel arasında ki çürük elmalar ayıklanır.
2-Sorunların tartışılması için tartışma grupları oluşturulur.
3-Performans değerlendirme sistemi revize edilir.
4-Ekibi rakamlarla çalışma yeteneği geliştirilir.
5-Organizyon şeması gözden geçirilip revize edilir.

Çözüm aracı: İŞ-GE ORTAK HEDEF OLUŞTURMA PROGRAMI

 • Büyüdüğümüz için mevcut personelin iş yükü çok arttı.
 • Sisteme yeni insan unsuru katmalıyız. Fakat bu konudaki çabalarımızın çoğu boşa çıktı.

BU HİZMETİ NEDEN SATIN ALMALIYIZ?

Sisteme gerek personel katmak gerekse yönetici kadro takmak çatışma ve gerilim oluşturacaktır.

Bu gerilim ve çatışmanın nedeni sisteme yeni katılan personelin iş modelidir.

Bu çatışma ve gerilim sağlıklı bir şekilde yürütülmeli.

Sonuç: ortak bir ruh oluşturmak ve ortak bir hedef oluşturmak olmalıdır.

Bu konudaki çabaların boşa çıkma nedeni firmanın personel seçme yeteneğinin gelişmemiş olmasıdır.

ÇÖZÜM AŞAMALARI:

1-Kadroya katılacak insan unsurunun yeti ve özellikleri belirlenir.
2-İş görüşmeleri yapılır.
3-Mevcut kadroyla rakamlarla çalışma becerisinin gelişmesi için çalışmalar yapılır.
4-Bu çalışma neticesinde bir üst pozisyon için mevcut kadrodan kişiler belirlenir.

Çözüm aracı: İŞ-GE İ CRM

Yıllık %10 civarında büyürken son 2 yıldır %60-65 büyüdük.
Yeni müşterilerimiz arttı hem de müşteri segmentimiz değişti.
Büyümenin getirdiği verimsizliği yaşamaya başladık.
Hem yönetime hem de personele takviye yaptık. Fakat iş kültüründeki Farklılıklardan kaynaklanan çatışmalar çok arttı.
Mevcut kurumsallaşma düzeyimiz şu andaki ihtiyaçlarımızı karşılamıyor.
Her şeye rağMen büyümeyi sürdürmek istiyoruz.

HEDEFİMİZ:

 1. Organizasyonun büyüme sürecini sürdürülebilir durumda tutmak.
 2. Yönetimdeki kişiye bağlı sistemi çözüp işletmenin rakamlarla yönetilebilir hale gelmesini sağlamak.

ÇÖZÜM AŞAMALARI:

A- Finansal yeniden yapılanma planı oluşturulması ve uygulanması:

1-Gelir tablosu ve nakit akışı tablosunun oluşturulması.

2-Bütçe ile çalışabilme sisteminin oluşturulması.

3-Anahtar performans göstergelerinin oluşturulması.

4-Maliyet muhasebesine (ftm)  geçiş için hazırlıkların yapılması.

B- Operasyonel yeniden yapılanma planı oluşturulması ve uygulanması:

1-Değer zinciri ve süreçlerin yeniden yapılandırılması.(vsm )

2-Maliyet azaltma programının planlanması.(süreç-malz.-standartlaştırma)

3-Satın alma sisteminin revize edilmesi.

4-İŞ-GE CRM programının planlanması.

5-Satış ve Pazarlamanın yeniden yapılandırılması. (yurt içi-yurt dışı)

C- Organizasyonel yeniden yapılanma planı oluşturulması ve uygulanması:

1-Çalışan performans sisteminin revize edilmesi.

2-İş tanımlarının ve yetkinlik tanımlarının revize edilmesi.

Çözüm aracı: İŞ-GE YENİDEN YAPILANMA PROGRAMI

İşletme büyüyor, bu durumu sürdürmek istiyoruz.

Ne yapmalıyız?

Bizim analize ihtiyacımız var.

BU HİZMETİ NEDEN SATIN ALMALIYIZ?

Şu sorulara lütfen cevap verin:

 • İşletmenizin müşterisi siz olsaydınız neler yaşardınız?
 • İşleyişinize 445 üstünden not verin?

ANALİZ KARTEXLERİ:

1- Drucker analizi
2- İŞ-GE analizi

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Sizde hizmet almak isterseniz, hemen bize ulaşın.

“Sonuçlar açık, profesyonel ve ikna ediciydi. Bizim ne istediğimizi biliyorlardı. Yeni Projelerde çalışmak dileğiyle. Teşekkürler İş-Ge Danışmanlık.

John Doe
Yönetici, XYZ Holding

Sizde bu hizmetimizden faydalanmak ister misiniz?