HAKKIMIZDA

Biz bir firmada 3 sorunun cevabını arıyoruz;

 1. Firmanız nasıl para kazanıyor?
 2. Firmanız nasıl para kaybediyor?
 3. Firmanız neden daha fazla para kazanamıyor

Bu 3 sorunun cevabını bulup bunlardan bir yol haritası ortaya çıkarılmasını sağlarız.

Sonraki işimiz firmayı bu yol haritasında tutmaktır.

Bizce bir iş temelde 9 parçadan oluşur. Yani işletme aslında bir MAKİNADIR. Bu makine ne ÜRETİR? PARA üretir.

Fakat bu parçalar ne kadar hızlı çalışırsa makine o kadar hızlı yıpranır. Zamanı geldiğinde her parça bakım onarımı yapılmalı. Ne zaman kadar bu devam eder? Artık o parça işe yaramaz hale gelinceye kadar.

İşte bu aşamada kusurlu, zamanını doldurmuş olan parça değişitirilir. Böylece firma bir sonraki aşamaya geçmeye hazır hale gelir

İŞ-GE Danışmanlık Olarak Hedeflerimiz, Amaçlarımız ve Nedenleri;

 • Firmanın ‘operasyonel etkinlik’ mükemmelleşmesini amaçlarız.
 • Firmanın elindeki olanakların ‘üretken kullanımına’ yönelik uygulamaları hedefleriz.
 • Firmaya bakışımız israfların elimine edilmesi yönündedir.
 • Ürünün oluşmasında değer katmayan her türlü faaliyeti israf olarak görürüz.
 • Müşteri beklentilerini karşılayan ürünler çok kısa sürede üretilip müşteriye teslim edilmelidir.
 • Kalite ve hızdaki artışa odaklanarak maliyetleri düşürmeyi hedefleriz.
 • İŞ-GE DANIŞMANLIK firmayı bir ‘para üretim makinası’ olarak görür.
  Firmanın faaliyet sonuçlarını kar ve karlılığa etkilerine göre değerlendirir.

Hedefimiz; Firmadaki faaliyetlerin daha az girdi ile daha hızlı yapılması ile bir maliyet avantajı sağlamak, rekabette avantaj yakalamak.

Stratejimiz; Müşteri gözünde farklılık yaratacak faaliyet sisteminin oluşmasıdır.

Nasıl Çalışıyoruz?

İŞ-GE DANIŞMANLIK; Hizmet verdiği firmalarda, firmanın nihai hedefinin kar etmek olduğunu bilerek, mevcut kaynaklara ilave yatırım yapılmadan yönetim ve üretim işleyişinin iyileştirilmesini hedefler.


Firmada başlatılan iş geliştirme çalışmalarının üst yönetimin tam desteğiyle çalışanlar tarafından sahiplenilmesi ve danışmanlar olmadan da devam etmesi hedeflenir.

1. Adım: Firma Teşhis Ziyareti (1-2 Gün Sürer)
 • Firmanın organizasyon şeması önceden alınır ve incelenir.
 • Amaç firmanın fonksiyonlarını ve işleyişi kağıt üstünde görmek.
 • Sonrasında departman yöneticileriyle görüşmeleri içeren teşhis planı hazırlanır.
2. Adım: Rapor - Sunum ve Teklif Ziyareti
 • Teşhis aşamasında elde edilen bulgular neden-sonuç ilişkileriyle birbirine bağlanır.
 • Firmanın problem olarak gördüğü sonuçların kök nedenleri belirlenir.
 • Firmaya bütünsel bakabilmek için görsel ağaç oluşturulur.
 • Sonuçları değiştirmek için müdahale edilecek kilit noktalar belirlenir.
 • Uygulama planı ve fiyat teklifi üst yönetime sunulur.
3. Adım: Teklif Kabulü
4. Adım: Uygulamaların Başlangıcı

Danışman haftalık ziyaretlerle uygulamanın her aşamasında çalışanların yanında yer alır.

5. Adım: Değerlendirme

Üst yönetime dönemsel raporlama yapılır.

Gerekiyorsa uygulama planında revize yapılır.