PROJE YÖNETİMİ VE msPROJECT EĞİTİMİ

Proje yönetimi, projelerin insan gücü, malzeme, bütçe ve zaman kısıtlamalarını en iyi şekilde yönetmeyi amaçlayan bir alan olarak artık kendini kanıtlamıştır.

Proje yönetimi metot ve teknikleriyle işlerin en kısa sürede, en az maliyetle ve en yüksek kalitede yapılması sağlanır.

Öğrenmesi oldukça basit olan program.

Proje yönetimi ve planlama üzerine geliştirilen tüm yazılımlar içinde en pratik ve en kolay olanıdır.

Bölüm 1- Yeni Proje Oluşturma

 

*Proje taslağının hazırlanması, proje detaylarının belirlenmesi*Ms Project’te yeni proje oluşturulması

*Proje aktivitelerinin (tasks) programa girilmesi

*Girilen aktivitelerin kendi içlerinde organize edilmesi, WBS oluşturulması

*Aktivitelerin iş sürelerinin belirlenmesi ve programa girilmesi

*Aktiviteler arası ilişkilerin/bağların oluşturulması. Önceliklerin belirlenmesi

*Sınırlamalar oluşturarak aktivitelerin tarih ve sürelerine müdahale edilmesi

*Milestone’ların projeye yerleştirilmesi

*İş takvimlerinin oluşturulması ve aktivitelere atanması

Bölüm 2- Projeye Kaynakların Atanması

 

*Projede kullanılacak kaynakların belirlenmesi*Aktivitelere ilgili kaynakların atanması

*Aktivitelere Malzeme kaynaklarının atanması

*Kaynak atamalarının kaynağa ve aktiviteye göre kontrol edilmesi

*Kaynak maliyetlerinin oluşturulması ve planlanması (iş ve malzeme)

*Sabit kaynak maliyetlerinin oluşturulması

*Planlanan kaynak maliyetlerinin gözden geçirilmesi

Bölüm 3- Proje Planının Kontrolü ve Revizyonu *Kritik yol ve kritik aktivitelerin incelenmesi*Aktivitelerin başlangıç ve bitiş tarihlerinin kontrolü

*Proje varsayımlarının plan üzerinde kontrolü

*Aktivitelerin iş yüklerinin gözden geçirilmesi ve optimizasyonu

*Maliyetlerin kontrolü ve revizyonu

Bölüm 4- Projenin Güncellenmesi ve Takibi

 

*Baseline oluşturulması (Projeye baseline olarak tanımlanması)*Aktivite balangıç-bitiş tarihlerinin programa girilmesi

*Aktivite/iş ilerlemelerinin programa girilmesi

*Kaynak kullanımlarının programa girilmesi

*Projenin güncellenmesi

*İş programı ilerlemeleri, kaynak kullanımları ve maliyetlerin izlenmesi ve kontrolü

Bölüm 5- Raporlar ve Analizler *Projeden genel raporlarla özet bilgilerin alınması*Aktivite, maliyet/bütçe, kaynak ve işgücü raporlarının oluşturulması

*Kullanıcıya özel rapor formatlarının oluşturulması (Custom Reports)

*Raporların Excel dosyası halinde oluşturulması

*Earned Value analizlerinin oluşturulması

*Excel kullanarak proje detaylarının raporlanması ve grafiklendirilmesi

Eğitim sonunda 1-sertifika

1-video dersler

 

 

 

Kimler katılmalı?

 

*inşaat müh. Öğrencileri

*makine müh. Öğrencileri

*endüstri müh. Öğrencileri

*ve diğer bölüm öğrencileri

 Süre:  4haftax8günx5saat=35 saat