CII MBA İş Yönetim Simülasyonu “Yeni Nesil MBA”

c2-sim-1024x360

Stratejik Yönetim Simülasyonu Ne İş Yarar?

 

Şirketler ürün hayat döngülerinin tüm kritik dönemlerinde, uygun stratejiyi belirlemek ve bunu en iyi şekilde uygulamak zorundadır. İş dünyasının tüm karmaşası içerisinde hem stratejik kararlar vermek, hem de onları uygulamak, çok kritik ve bir o kadar da nadir bulunan bir yetkinliktir. Strateji kurguluma ve uygulama yetkinliğini edinmek için, strateji alanında yazılan kitap ve makaleleri okumak, strateji duayenlerini dinlemek vb. pasif öğrenme teknikleri oldukça yetersiz kalır. Stratejik düşünce, teknik bir bilgi değil, bir yetkinliktir; ve satranç oynamak, dans etmek, heykel yapmak gibi yetkinliklerde olduğu gibi ancak yaşayarak öğrenilir.

Öte yandan, bir yönetici adayının strateji alanında gelişimini yaşayarak öğrenmeye bırakmak büyük risk barındırır. İlk olarak şirketler, yöneticilerinin gelişip iyi birer stratejist olması için yıllarca bekleme lüksüne sahip değildir. Stratejik düşünce yeteneğine sahip yöneticilere hemen şimdi ve her zaman ihtiyaçları vardır. İkinci olarak, stratejik yetkinlikleri deneme-yanılma ile doğal öğrenme süreçlerine bırakmak, sıklıkla yanlış karar uygulama riskini almak demektir.

CII simülasyonunda satış yönetimi, finans yönetimi, maliyet yönetimi ve yeniden yapılanma konularının kavramlarını pekiştirip bu konularda farklı stratejiler geliştirme ve uygulamanızı sağlar.

Uyguladığınız her stratejinin sonuçlarını anında yaşama ve değerlendirme imkanına sahip olursunuz.

Gerçeğe yakın sanal ortamda, CII senaryolarına göre  hızla değişen bir pazarda ve yoğun bir rekabet ortamında, doğru zamanda doğru yatırımları yapmak ve en iyi karı elde etmek için  verilen kararların sonuçlarının gözlemlenmesini sağlar.

Toplam 15 senaryodan oluşan simülasyondan eğitim için seçilen 10 senaryo, içerik ve amaçları aşagıdaki gibidir.

CII STRATEJİK YÖNETİM VE PAZARLAMA SİMÜLASYONU EĞİTİM PLANI
HAFTA KONULAR VE İÇERİK AMAÇLAR
ÖĞRENME
MODÜLÜ 1
CII simülasyonu menülerini öğrenmek (retail store) Perakende satış mağazalarını açmayı, ürün yerleştirmeyi, ürün değişimi yapmayı, ürün fiyatını değiştirmeyi, müşteri indexi parametresini kullanmayı öğrenmek.
ÖĞRENME
MODÜLÜ 1
CII simülasyonu menülerini öğrenmek (factory setup,R&D setup) Üretim yapmak için fabrika kurmayı öğrenmek, gerektiğinde üretimde ürün değişikliği yapmayı, kapasite sorunlarını nasıl çözeceğini, üretilen ürünün internal satış kanalına vermeyi, üretilen ürünün perakende mağazamızda satışını yapmayı öğretmek.
     
    Ar-Ge binaları kurmayı, teknoloji geliştirme sürecini başlatmayı,
    Ar-Ge sürecini bitirmeyi öğrenmek.
ÖĞRENME
MODÜLÜ 3
CII simülasyonu menülerini öğrenmek Tarımsal ürün üretilmesi için çiftlik kurmayı öğrenmek, bu çiftliklerde hayvansal ürün ve bitkisel ürün üretmeyi, üretilen ürünlerin perakende mağazalarında satışını yapmayı, çıkan ürün ara mamulse fabrikada üretim prosesine dahil etmeyi öğrenmek.
  (farm setup,natural resource)  
    Üretim için gerekli olan doğal kaynakların çıkarılması için proseslerin kurulmasını, buradan çıkan ara mamullerin satılmasını veya üretimde kullanılmasının öğrenmek.
ÖĞRENME
MODÜLÜ 4
CII simülasyonu menülerini öğrenmek Reklam sektöründe faaliyet göstermek için radyo-tv-gazete binalarının kurulmasını, bu araçların daha etkin kullanılması için belirlenen fiyat politikasının uygulamaya sokmayı öğrenmek.
  (media firm, apartment, commercial bulding)  
    Gayri menkul geliştirmek için yerleşim ve ticari binaların kurulmasını,
    Kiralanmasını, kira fiyatlarının değiştirilmesini öğrenmek.
SENARYO 1 Fashion venture
(Deri ve Textilde Girişimcilik)
Deri ve Textil sektöründe Pazar, Pazar payı, marka ve marka oluşturmakla ilgili kavramları uygulamaya sokarak, Pazar Liderliğini ele geçirme deneyimini kazandırmak.
  CII tarafından verilen sermayenin yatırıma dönüştürülerek, CII tarafından belirlenen süre içinde 4 adet alt senaryodaki hedefleri gerçekleştirmek; deri ve textil sektöründe en büyük pazara sahip olmayı başarmak. Anahtar Stratejik Kavramlar: Pazar, Pazar payı, Marka, Marka yaratmak, Agresif büyüme stratejisi, Pazar lideri
SENARYO 2 Real Estate Mogul
(Gayri Menkul Enbüyük Olmak)
Gayrimenkul sektöründe Pazar Lideri olma deneyimini kazandırmak.
  CII tarafından verilen sermayenin yatırıma dönüştürülerek, CII tarafından belirlenen süre içinde 2 adet alt senaryodaki hedefleri gerçekleştirmek;  gayri menkul sektöründe en büyük pazara sahip olmayı başarmak. Anahtar Stratejik Kavramlar:  Finans Tabloları, Özkaynak karlılığı, Piyasa Değeri, Pazar Lideri
SENARYO 3 Breakthrough in training
(İşgücü Verimliliğinde inovasyon)
İş Yönetiminde agresif büyümeyi destekleyecek işgücü verimliliğini arttırma programlarıyla operasyon karını arttırma deneyimini kazandırmak.
     
  CII tarafından verilen sermayenin Anahtar Stratejik Kavramlar:  İş Yönetimi, Agresif Büyüme, İş Gücü verimliliği, Operasyon karı
  agresif büyüme yöntemiyle yatırıma dönüştürülerek,  
  CII tarafından belirlenen süre içinde 3 adet alt senaryodaki hedefleri gerçekleştirmek; operasyon karı hedefini yakalamak, çalışan sayısı hedefini başarmak.  
SENARYO 4 Corporate Leadership Agresif büyüme stratejisiyle şirketinizin hisse senedi değerini arttırma deneyimi kazandırmak.
  CII tarafından verilen sermayenin yatırıma dönüştürülerek, CII tarafından belirlenen süre içinde 4 adet alt senaryodaki hedefleri gerçekleştirmek; ciro ve kar hedefini yakalamak, firmanın hisse senedi değeri hedefini yakalamak. Anahtar Stratejik Kavramlar:  Mali Performans, Hisse senedi Değeri,
Agresif büyüme stratejisi
SENARYO 5 Food and Beverage
(Yiyecek ve İçecek sektörü)
Şirketinizi Odaklayarak Yiyecek ve İçecek sektöründe Pazar lideri olma deneyimini kazandırmak.
  CII tarafından verilen sermayenin yatırıma dönüştürülerek, CII tarafından belirlenen süre içinde 2 adet alt senaryodaki hedefleri gerçekleştirmek; ciro hedefini yakalamak, ürün grubu olarak meşrubat,yiyecek ve atıştırmalıklar ürün grubunda en büyük Pazar payına sahip olmayı başarmak. Anahtar Stratejik Kavramlar:Odaklanma Stratejisi, Pazar Lideri,
Çokuluslu Şirket
SENARYO 6 China Opening Up
(Çin Piyasasına Giriş)
Çin’in ucuz düşük işçilik maliyeti avantajını kullanarak Çin piyasasına giriş yapma deneyimini kazandırmak.
  CII tarafından verilen sermayenin ÇİN de yatırıma dönüştürülerek, CII tarafından belirlenen süre içinde 2 adet alt senaryodaki hedefleri gerçekleştirmek; şirketin net varlık ve ciro hedefini yakalamak, Anahtar Stratejik Kavramlar: Düşük İşçilik Maliyeti, Piyasaya Giriş Stratejisi, Ürün Tutundurma Stratejisi, Finansal Tablo
  üretim ve perakende satışta en büyük Pazar payına sahip olmayı başarmak.  
SENARYO 7 Legacy Brand
(Miras kalan Bir Markayı Büyütmek)
Ailenizden devraldığınız bir markayı büyütmek için Ürün Çeşitlendirme Stratejisiyle ürün portföyünüzü çeşitlendirerek yeni ürünlerinizi piyasada Tutundurma stratejisi deneyimi kazanmak.
  CII tarafından verilen sermayeyi yatırıma dönüştürerek, senaryoya göre bize miras kalan markayı kullanarak CII tarafından belirlenen süre içinde 3 adet alt senaryodaki hedefleri gerçekleştirmek; CII tarafından verilen 10,20 farklı ürün üretmek hedefini yakalamak, Anahtar Stratejik Kavramlar: Marka, Ürün Çeşitlendirme, Büyüme Stratejisi, Tutarlı Kalite, Müşteri Sadakati, Ar-Ge Stratejisi
  Ciro ve karda hedefleri yakalamak.  
SENARYO 8 Legendary Investor
(Efsanevi yatırımcı)
Şirket Birleşerek Büyüme Stratejisi deneyimi kazanmak.
  CII tarafından verilen sermayeyi yatırıma dönüştürerek, CII tarafından belirlenen sürede hedefleri yakalamak; 5 şirketin kontrolünün ele geçirilmesi hedefini başarmak. Anahtar Stratejik Kavramlar: Şirket Kontrolünü Ele Geçirmek, Şirket Birleşmesi,
SENARYO 9 Toys and Gadgets Oyuncak, Küçük Elektronik ve İletişim Ürünleri sektöründe Pazar lideri olma deneyimi kazandırmak.
  CII tarafından verilen sermayeyi yatırıma dönüştürerek, CII tarafından belirlenen süre içinde 3 adet alt senaryodaki hedefleri gerçekleştirmek; oyuncak, küçük elektronik ürün ve iletişim ürünleri sektöründe ciro ve kar hedefini yakalamak,  
  Ciro ve karda hedefleri yakalamak. Anahtar Stratejik Kavramlar: Odaklanma Stratejisi, Mali Performans, Büyüme Stratejisi, Ürün Tutundurma, Ar-Ge Stratejisi
SENARYO 10 Dilemma Of a Manufacturer
(Üretim İkilemi)
Ar-Ge Stratejisiyle fotoğraf makinası, elektronik ürünler, iletişim cihazları sektöründe Pazar lideri olma deneyimi kazanmak.
  CII tarafından verilen sermayeyi yatırıma dönüştürerek, CII tarafından belirlenen süre içinde 2 adet alt senaryodaki hedefleri gerçekleştirmek; CII tarafından verilen fotoğraf makinası,elektronik ürünler sektörü ve iletişim araçları sektöründe ciro ve kar hedefini yakalamak. Anahtar Stratejik Kavramlar: Ar-Ge Stratejisi, Odaklanma Stratejisi,
Ürün Tutundurma Stratejisi, Finansal Tablolar

 

Simülasyonların avantajları:

Bu problemleri çözmek için strateji eğitimcileri artık simülasyonlardan faydalanıyorlar. İşletme simülasyonları, katılımcılara risksiz bir ortamda karar verme ve deneme-yanılma yoluyla bir çeşit derin öğrenme fırsatı sunuyorlar. CII işletme simülasyonu; , işletme kararları verilerek oynanıyor. Senaryo hedeflerine göre pazarlama, satış ve dağıtım, üretim, kalite yönetimi, finans, büyüme,krizleri atlatma gibi tüm uzmanlık alanlarında kararlar alır. Simulasyonlar, özel bir rekabet modelleme algoritması ile, verilen kararların gerçek pazar koşullarına en yakın şekilde şirket performansına yansımasını sağlarlar.

Her senaryo bitiminde hem kendinizi hem de  rekabet içindeki durumnuzu görür, şirketlerinin performansını hisse senedi fiyatı, kârlılık, özsermaye verimliliği ve bunlar gibi diğer önemli performans boyutlarında, diğer şirketlerle karşılaştırmalı olarak, görürler. Böylece katılımcılar, verdikleri kararların pazar payı ve finansal durumlarına etkilerini anında öğrenirler. Simülasyon sonunda, stratejik konumlandırma ve fonksiyonlar arası koordinasyonun önemi her katılımcı için önemli birer öğrenim kazancı olur. İşletme simülasyonları, bu bütünsel öğrenme ve yetkinlik geliştirme avantajları sebebiyle dünyanın önde gelen MBA ve Executive MBA programlarında capstone derslerinde uygulanıyor.

Strateji eğitimi alanında yapılan araştırmalar işletme simülasyonlarının, varsayımları sorgulama, verileri değerlendirme, önerilerin mantığını sorgulama gibi kritik düşünme ve karar alma yeteneklerinde ciddi bir gelişime sebep olduğunu gösteriyor (Lovelace et al., 2016). Araştırmalar ayrıca, simülasyonla eğitim alan katılımcıların, diğer eğitim türlerine katılan katılımcılara göre, eğitimden daha memnun olduklarını ve öğrendiklerinin tavır ve davranışlarına daha çok değişikliğe sebep olduğunu göstermiştir (Bell et al., 2008).  Eğitimlerden sonraki dönemleri kapsayan araştırmalar ise, simülasyonlarda başarılı olan katılımcıların iş hayatlarında ilerledikçe diğer katılımcılara göre daha yüksek ücretler aldıklarını ve daha çabuk yükseldiklerini göstermiştir (Gosen & Washbush, 2004).

 

Etkin Simülasyon Uygulamaları:

Çalışanlarına strateji eğitimi planlayan şirketler, şirketlerinin bulunduğu sektöre veya karşı karşıya oldukları en önemli sorunlara göre en uygun simülasyonu seçebilirler. Örneğin, perakende alanında faaliyet gösteren şirketler pazarlama ve lojistiğin, tüketici elektroniği alanında faaliyet gösteren şirketler inovasyon ve araştırma-geliştirmenin, çimento gibi sermaye yoğun alanlarda hizmet veren şirketler ise finans fonksiyonunun öne çıktığı işletme simülasyonlarını tercih edebilirler. Simülasyonlara her kademeden çalışanın katılmasında fayda vardır. Böylece, bir şirketin rekabet ve müşterilerine en yakın çalışanlarının da strateji üretebilir konuma gelmesi sağlanabilir. Takımlar oluşturulurken katılımcıların farklı uzmanlık alanları ve deneyimlere sahip olanlardan seçilmesi, hem daha etkin stratejik kararlar verilmesinde, hem de katılımcıların birbirinden öğrenmesinde oldukça faydalı olur.

Simülasyonun en etkin öğrenme deneyimini sağlamasında eğitimci önemli bir rol oynar. Öncelikle eğitimci, karar dönemleri sonunda ortaya çıkan sonuçları anlamlı hale getirmeli ve takımların başarı veya başarısızlık sebeplerini iyi teşhis etmesine yardımcı olmalıdır. Bunu yaparken, yol gösterici olmayı tercih etmeli, tavsiye vermekten kaçınmalıdır; çünkü tavsiye vermek, katılımcının elinden nadide bir öğrenme fırsatını almak demektir.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Sizde hizmet almak isterseniz, hemen bize ulaşın.

“Sonuçlar açık, profesyonel ve ikna ediciydi. Bizim ne istediğimizi biliyorlardı. Yeni Projelerde çalışmak dileğiyle. Teşekkürler İş-Ge Danışmanlık.

John Doe
Yönetici, XYZ Holding

Similasyondan Görüntüler

Video Galeri

Sizde bu hizmetimizden faydalanmak ister misiniz?