Yalın Hastane Danışmanlığı

yalin-hastane-yonetimi

1- HASTANEMİZ BÜYÜME SENDROMU YAŞIYOR:

 • Hastanemiz son 2 yılda hem personel hem de maliyetler olarak çok büyüdü.
 • Büyümenin getirdiği verimsizliği yaşıyoruz.
 • İş  kültüründeki farklılıklardan kaynaklanan çatışmalar çok arttı.
 • Mevcut kurumsallaşma düzeyimiz şu andaki ihtiyaçlarımızı karşılamıyor.
Çözüm Aşamaları:

Büyüme sendromu ancak yeniden yapılanma ile aşılabilir:

A- Finansal yeniden yapılanma planı oluşturulması ve uygulanması:
1-Gelir tablosu ve nakit akışı tablosunun oluşturulması.
2-Bütçe ile çalışabilme sisteminin oluşturulması.
3-Anahtar performans göstergelerinin oluşturulması.(klinik-doktor-hemşire-depo-otelcilik)
4-Maliyet muhasebesine (ftm yöntemi)  geçiş için hazırlıkların yapılması.

B- Operasyonel yeniden yapılanma planı oluşturulması ve uygulanması:

1-Değer zinciri ve süreçlerin yeniden yapılandırılması.(vsm )
2-Maliyet azaltma programının planlanması.(süreç-malz.-standartlaştırma)
3-Satın alma sisteminin revize edilmesi. (MRP sistemi, tedarikçi yönetimi)
4-İŞ-GE CRM programının planlanması.
5-Satış ve Pazarlamanın yeniden yapılandırılması. (yurt içi-yurt dışı)

C- Organizasyonel yeniden yapılanma planı oluşturulması ve uygulanması:

1-Çalışan performans sisteminin revize edilmesi.
2-İş tanımlarının ve yetkinlik tanımlarının revize edilmesi.
3-Yalın hastane eğitiminin uygulamaya geçirilmesi.

Çözüm aracı: İŞ-GE YENİDEN YAPILANMA PROGRAMI

En büyük müşterimiz: SGK
SUT fiyatlarını aşamadığımız için çok zorlanıyoruz.
Yapabileceğimiz tek şey maliyetleri düşürmek.
Maliyet düşürme çabalarımız oldu: Elektrik-su-stokların kontrol altına alınması-personel azaltma gibi şeyleri yaptık.
Fakat maliyetlerimiz istediğimiz yerde değil. Maliyet düşürmek için daha neler yapılabilir bilmiyoruz.

Bu hizmeti neden satın almalıyız?

 • Maliyet düşürmenin ilk aşaması genel giderlere odaklanmaktır.
 • Fakat bu noktalardaki sonuçlar hızlı alınmasına rağmen mevzi kaybı da çok kolaydır.
 • Bizim önerimiz Maliyet kontrol sistemi kurmaktır.

ÇÖZÜM AŞAMALARI

A-Maliyet bandı oluşturmak:

1-Maliyet bandı oluşturmak: hastaya uygulanan protokol sayıları için bir bant oluşturulur.

2-Maliyet bandı oluşturmak: tanısına göre hasta başına maliyet oluşturulur.

3- Maliyet bandı oluşturmak: tanısına göre hasta başına kullanılan malzeme için bant oluşturulur.

4-Maliyet bandının aşıldığı durumları sorgulamak.

5-Süreç iyileştirme çalışmalarını başlatmak.

 

B-Faaliyet tabanlı muhasebe için zemin oluşturmak ve geçişi sağlamak:

1-Faaliyet havuzlarının oluşturulması.

2-Birinci aşama dağıtım anahtarlarının oluşturulması.

3-Birinci aşama da dağıtımın yapılması.

4-ikinci aşama dağıtım anahtarlarının oluşturulması.

5-İkinci aşama da dağıtımın yapılması

6-Faaliyetlere göre maliyetlerin hesaplanması.

Çözüm aracı: İŞ-GE MALİYET KONTROL SİSTEMİ

 • SGK en büyük müşterimiz olduğu için hastaya kesebileceğimiz fatura miktarı SUT tarafından belirlenmiştir.
 • Bu durum hem karlılığımızı hem de maliyetlerimiz etkiliyor.
 • Bir an önce maliyet düşürme programı başlatmamız gerekiyor.
 • Fakat nerden başlayacağımızı bilemiyoruz.

Bu hizmeti neden satın almalıyız?

 • Önerimiz Yalın hastane eğitimi alıp personele bir bakış açısı kazandırmak.
 • Sonrasında küçük ve orta çaplı maliyet düşürme çalışmalarını hayata geçirmek.
 • Diğer aşamada büyük çaplı maliyet düşürme çalışmaları için zemin hazırlamak.

Çözüm aşamaları:

1-Hasta odaklı sorunların tespit edilmesi
2-Yalın hastane nedir eğitiminin yapılması.
3-Hizmet akışının haritasının oluşturulması.
4-Hastanedeki faaliyetlerin standartlarının revize edilmesi.
5-Görsel yönetim için zemin hazırlamak

Çözüm aracı: YALIN HASTANE UYGULAMASI

YALIN ÜRETİM EĞİTİMİ KONULARI

TEMEL SORULAR NELERDİR?

1-hastaların en acil şikayetleri nelerdir?
2-hekimlerin en acil şikayetleri nelerdir?
3-hemşirelerin en acil şikayetleri nelerdir?
4-destek personelinin en acil şikayetleri nelerdir?
5-hangi servisler çalışan yetersizliğiyle boğuşuyorlar?
6-kimler alan genişletilmesi veya yenilenmesini öneriyorlar?

2- YALIN NEDİR?

*daha çok çalışmak değildir.
*daha dikkatli olmak değildir.
*daha hızlı olmak değildir.

bunları yapmadan kaliteyi (+), maliyetleri (-) tır.
sonuçlar: daha az iş tekrarı, daha az oda, daha az alan,
daha az ekipman, daha az stok…

3- DEĞER NEDİR?

1-müşterimiz kimler? Ne istiyorlar?
2-israf nedir? (8 israf türü)
(israf: sürekli ortaya çıkarak asıl işimize (hasta bakımı) engel olan her şeydir.)

4- AKIŞ HARİTASI NEDİR?

1-bir hemşire günde kaç km yürür? (5N yöntemi)
2-bir hasta hastaneye girişinden çıkışına kadar kaç dakika bekliyor? (5N yöntemi)

5- STANDARTLAŞTIRMA NEDİR?

1-standartları uygulama düzeyimiz nedir? (5N yöntemi)
2-hangi faaliyetler standartlaştırılmalı?
hasta güvenliği (+)
hizmet kalitesi (+)
maliyet (-)
bu kriterleri sağlayan her faaliyet standartlaştırılmalı.

6- GÖRSEL YÖNETİM NEDİR?

1-düzensizlikler neden ortaya çıkıyor? (5N yöntemi)
(malzeme akışı-bilgi akışı-insan kaynağı akışı)
2-düzensizlik yüzünden her gün kaç dk. Zaman israfı yapıyoruz? (5N yöntemi)
3-görsel yönetim nedir? (5S ve kanban, rakamlarla oyun)

7- KÖK NEDENİ BULMAK NASIL YAPILIR? (5N yöntemi)

1-dikkatli olmak hatayı ne kadar önler? Bu çözüm ne kadar sürdürülebilir?
2-hata yapılmasını nasıl zorlaştırabiliriz?
3-sorunlarımızı konuşabiliyor muyuz?

8- AKIŞ DURUMU NASIL BELİRLENİR?

1-hastalarımızı haftanın 7 günü taburcu edebiliyor muyuz?
2-hasta bekleme süresiyle hekim bekleme süresi arasındaki doğru denge ne olabilir?

9- HASTANE DENEYİMİ NASIL BİR ŞEYDİR?

1-hasta açısından: hız,tedavi,güven
2-refakatçi açısından: park, kayıt işlemi, bekleme, bilgi alma
3-doktor-hemşire açısından: kimlik doğrulaması, muayne, tedavi süreci, taburcu etmek.

10- BİR HASTANE NE ZAMAN YALINDIR?

Diğer eşdeğer hastanelere kıyasla:

Her şeyin yarısıyla işleyen bir hastane yalındır:
*hastanın hastanede kalış süresinin yarısı
*hasta hasarının yarısı
*maliyetin yarısı
*alanın yarısı
*şikayetlerin yarısı

 • Bundan 4 yıl önce zor zahmet edindiğim  5 müşteriden 2 tanesini geçen yıl kaybettim.
 • Yerine yeni müşteri bulamıyorum.
 • Ayrıca mevcut müşteri segmentiyle yapabileceklerimizin sınırına geldiğimizi düşünüyoruz.
 • Yeni bir müşteri segmentine açılmamız gerekiyor.
 • Fakat bu konuda ki çabalarımızdan istediğimiz sonucu alamadık.
 • Sadece günü kurtarıyoruz.

HEDEFİMİZ

 • Gerekli koşulları hazırladıktan sonra sizin adınıza müşteri adaylarınızla görüşmeye başlamak.
 • Sağlıklı bir ticari ilişkinin koşullarını sağlamak.

ÇÖZÜM AŞAMALARI:

Yeni bir müşteri segmentine açılmak zaman ve para gerektirir. Fakat gerekli olan para firmanın israflarından çıkarılıp bu işe aktarılmalı. İlk önce bir iş planı oluşturulmalı.

1-Mevcut müşterilerin segmentlerini tanımlamak.
2-Mevcut müşteriden kazandığımız paranın kalitesinin ortaya çıkarılması.
3-Geçmişte kaybedilen müşterilerin masaya yatırılması.
4- Geçmişte kaybedilen müşterilerin yeniden kazanılması için görüşmelere başlamak.
5-Hedef müşterilerin ihtiyaçlarını ortaya çıkarmak.
6-Maliyetlerimizi düşürmek ve yeni bir kampanya oluşturmak.
7-Hedef müşteri kitlesi için iletişim kanalları oluşturmak.
8-Satış ekibinin oluşturulması ve eğitiminin verilmesi.
9-Referans yönetim sisteminin kurulması.

Çözüm aracı: İŞ-GE CRM

 • Hastane olarak yeniden yatırım yapmak zorundayız.
 • Fakat daha önceki yatırım tecrübemiz bizi korkutuyor.

Bu hizmeti neden satın almalıyız?

 • Alınan bir yatırım kararından sonra vazgeçmenin maliyeti çok yüksektir.
 • İşin püf noktası nakit akışlarını 3 senaryo üstünden tahmin etmektir.
 • Genelde yapılan hata şudur: Zaten kıt olan parayı yatırıma harcamaktır.
 • Yapılması gereken yatırım fikrinin sorgulanmasına ve planlanmasına para harcamaktır.
 • Sonuç yatırım kararı olumsuz çıksa bile harcadığınız para boşa gitmiş olmaz.
 • Diğer türlüsü daha kötü bir sonuçtur.

Çözüm aşamaları:

1-Müşteriyi merkeze alarak hizmetlerimizi analiz etmek: Müşteri neye para harcamak istiyor? Sorusuna cevap arıyoruz.
2-Finansal projeksiyonlar yapmak (3 senaryo üstünden satış-nakit akışı-başabaş noktası vb… projeksiyonlar yapmak)
3-Sermaye maliyetlerini modellemek
4-Risk analizi için model oluşturmak
5-Proje yönetimi yapmak

Çözüm aracı: İŞ-GE YATIRIM ANALİZ MODELİ

 • Büyüdüğümüz için mevcut personelin iş yükü çok arttı.
 • Sisteme yeni insan unsuru katmalıyız. Fakat bu konudaki çabalarımızın çoğu boşa çıktı.

Bu hizmeti neden satın almalıyız?
Sisteme gerek personel katmak gerekse yönetici kadro takmak çatışma ve gerilim oluşturacaktır.

Bu gerilim ve çatışmanın nedeni sisteme yeni katılan personelin iş modelidir.

Bu çatışma ve gerilim sağlıklı bir şekilde yürütülmeli.

Sonuç: ortak bir ruh oluşturmak ve ortak bir hedef oluşturmak olmalıdır.

Bu konudaki çabaların boşa çıkma nedeni firmanın personel seçme yeteneğinin gelişmemiş olmasıdır.

Çözüm aşamaları:

1-Kadroya katılacak insan unsurunun yeti ve özellikleri belirlenir.
2-İş görüşmeleri yapılır.
3-Mevcut kadroyla rakamlarla çalışma becerisinin gelişmesi için çalışmalar yapılır.
4-Bu çalışma neticesinde bir üst pozisyon için mevcut kadrodan kişiler belirlenir.

Çözüm aracı: İŞ-GE İ CRM

 • İş yerinde huzur kalmadı.
 • Gerek yönetici gerekse personel arasında sürekli çatışmalar yaşanıyor.
 • Bu kavgalarla uğraşmaktan işimizi yapamıyoruz.

Bu hizmeti neden satın almalıyım?

 • Böylesi çatışma durumuna gelmiş olan işletmeler aslında büyüme sendromu yaşarlar.
 • Büyüme hazmedilmemişse bu durum ortaya çatışma olarak çıkar.
 • Yönetimi de çatışmanın bir tarafı olduğu için çözümleri geçersiz hale gelir.
 • Personel birlikte çalışma ufkunu kaybetmiştir.
 • Bu çalışmayla ekip ruhu canlandırılır, ortak hedeflerde buluşma sağlanır.

Çözüm aşamaları:

1-Personel arasında ki çürük elmalar ayıklanır.
2-Sorunların tartışılması için tartışma grupları oluşturulur.
3-Performans değerlendirme sistemi revize edilir.
4-Ekibi rakamlarla çalışma yeteneği geliştirilir.
5-Organizyon şeması gözden geçirilip revize edilir.

Çözüm aracı: İŞ-GE ETKİLEŞİM GRUBU

Hastanemiz büyüyor, bu durumu sürdürmek istiyoruz.

Ne yapmalıyız?

Bizim analize ihtiyacımız var.

Bu hizmeti neden satın almalıyım?

Şu sorulara lütfen cevap verin:

 • Hastanenin müşterisi siz olsaydınız neler yaşardınız?
 • İşleyişinize 445 üstünden not verin?

Analiz Kartexleri:

1- Drucker analizi
2- İŞ-GE analizi

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Sizde hizmet almak isterseniz, hemen bize ulaşın.

“Sonuçlar açık, profesyonel ve ikna ediciydi. Bizim ne istediğimizi biliyorlardı. Yeni Projelerde çalışmak dileğiyle. Teşekkürler İş-Ge Danışmanlık.

John Doe
Yönetici, XYZ Holding

Sizde bu hizmetimizden faydalanmak ister misiniz?